Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-11U

99-11U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532: 537.226; 541.135
PACS: 
05.20.Gg, 61.25.-f, 78.55.Mb

Екрановані потенціали просторово неоднорідної системи: іон-дипольна суміш - пористе середовище

М.Ф. Головко
Є.М. Сов'як

Розглянуто просторово неоднорідну двофазну систему точкових частинок іон-дипольної суміші в пористому середовищі з різкою плоскою межею поділу фаз. Для опису ефектів екранування електростатичних взаємодій використано реплічні просторово неоднорідні рівняння Орнштейна-Церніке. Отримано вирази для дво- та одночастинкових екранованих потенціалів та досліджено їх асимптотичну поведінку.

Рік: 
1999
Сторінки: 
34
Завантажити: