Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-03E

99-03E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 536.7
PACS: 
05.70.Fh, 05.70.Jk, 64.10.+h

До теорії фазових переходів в бінарних флюїдних сумішах

О.В. Пацаган

Запропоновано мікроскопічний підхід до опису фазових переходів і критичних явищ в бінарних флюїдних сумішах. Він базується на методі колективних змінних з виділеною системою відліку. Обговорюється фізична природа параметра порядку у бінарній суміші. В фазовому просторі колективних змінних, який містить змінну, зв'язану з параметром порядку, отримано базисну густину міри (гамільтоніан Ґінзбурга-Ландау-Вільсона). Показано, що проблема зводиться до тривимірної моделі Ізінга у зовнішньому полі.

Рік: 
1999
Сторінки: 
26
Завантажити: