Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-22U

96-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 536.7
PACS: 
05.20-y, 05.20.Gg, 05.70.Ce, 05.70.Fh, 61.20.Gy, 64.10.+h

$N$-частинкові парціальні структурні фактори в довгохвильовій границі. Двокомпонентна система твердих сфер

О.В. Пацаган

Для довільної багатокомпонентної системи на основі виведеної раніше рекурентної формули отримані співвідношення для три- і чотиричастинкових парціальних структурних факторів в довгохвильовій границі ($S_{\gamma _{1}\gamma _{2}\gamma _{3}}(k_{i}=0)$ і $S_{\gamma _{1}\gamma _{2}\gamma _{3}\gamma _{4}}(k_{i}=0)$). Знайдено рекурентні формули для $s$-частинкових кореляційних функцій $h_{\gamma _{1}\dots \gamma _{s}}^{s}(1,2,\dots ,s)$ і функцій розподілу $g_{\gamma _{1}\dots \gamma _{s}}^{s}(1,2,\dots ,s)$. Для двокомпонентної системи твердих сфер діаметрами $\sigma _{aa}$ і $\sigma _{bb}$ отримані в наближенні Перкуса-Йєвіка явні вирази для $S_{\gamma _{1}\gamma _{2}\gamma _{3}}(0,0,0)$ і $S_{\gamma _{1}\gamma _{2}\gamma _{3}\gamma _{4}}(0,\dots )$ ($\gamma _{i}=a,b$) і досліджена їх поведінка в залежності від приведеної густини $\eta $ ($\eta =\eta _{a}+\eta _{b}$, $\eta _{i}=\rho _{i}\sigma _{ii}^{3}\pi /6$), концентрації $x$ частинок сорту $b$ і розмірного коефіцієнту $\alpha $ ($\alpha =\sigma _{aa}/ \sigma _{bb}$).

Рік: 
1996
Сторінки: 
36
Завантажити: