Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-03U

96-03U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Дослідження критичної поведінки $n$-компонентної моделі магнетика

М.П. Козловський
З.Є. Усатенко

В данiй роботi виконано систематичне обчислення статистичної суми $n$ - компонентної моделi Стенлi з використанням представлення колективних змiнних. В наближеннi моделi $\rho ^{4}$ одержанi явнi вирази для парцiальних статистичних сум та загальнi рекурентнi спiввiдношення (РС). Показано, що при всiх значеннях $n$ РС мають сiдлову фiксовану точку. Здiйснено розрахунок координат фiксованої точки i дослiджено їхню залежнiсть вiд параметра подiлу $s$ i компонентностi параметра порядку $n$. Знайденi значення показника кореляцiйної довжини $\nu $ для рiзних значень $n$.

Рік: 
1996
Сторінки: 
32
Завантажити: