Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України


By ibzovska - Створено 22 Грудень 2022

Дата: 
27.12.2022, Вт 12:00

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. Звіти за 2022 рік і плани на 2023 рік аспіранта та докторанта ІФКС НАН України.
Доповідають: Ю. Гончар, Р. Мельник
2. Заключні звіти про навчання в аспірантурі / докторантурі ІФКС НАН України.
Доповідають: М. Копча, М. Красницька
3. Затвердження теми дисертаційної роботи та річного плану аспіранта першого року навчання.
Доповідає: Т.М. Пацаган
4. Звіт про виконання НДР “Розвиток методів комп’ютерного моделювання та розробка програмного забезпечення для вирішення науково-практичних задач із використанням високопродуктивних обчислень на базі Західного регіонального грід-центру і УНГ”, що виконувалась в рамках Цільової програми наукових досліджень НАН України “Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій”.
Доповідає: Я.М. Ільницький
5. Звіт про виконання НДР “Макромолекулярні утворення як складні системи: комп’ютерне моделювання та аналітичні підходи”, що виконувалась в рамках Гранту НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України.
Доповідає: М. Красницька
6. Звіт про виконання НДР “Вплив самоасоціації та просторового обмеження на властивості біомолекулярних систем”, що виконувалась в рамках Конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.
Доповідає: В. Шмотолоха
7. Формування разової спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Д. Шаповала.
Доповідають: А.М. Швайка, І.М. Мриглод
8. Різне.