Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

19-01U

19-01U


By Velychko - Створено 05 Січень 2019

UDC: 
538.9, 536.71, 536.4
PACS: 
05.70.Ce, 64.60.F-, 64.70.F-

Рівняння стану коміркової моделі плину в області нижче від критичної температури

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
О.А. Добуш

Техніку, розроблену раніше для побудови рівняння стану коміркової моделі плину у високотемпературній області (T>Tc), узагальнено на випадок T<Tc. Велика статистична сума, термодинамічний потенціал та рівняння стану моделі розраховані в методі колективних змінних з врахуванням негаусового (четвірного) розподілу флуктуацій параметра порядку. Приведено і аналітично розв'язано нелінійне рівняння, яке описує зв'язок між густиною та хімічним потенціалом. Графіки залежності густини від хімічного потенціалу отримано для різних значень відносної температури.

Рік: 
2019
Сторінки: 
24
Завантажити: