Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

18-03E

18-03E


By Velychko - Створено 08 Листопад 2018

UDC: 
53.072, 538.91
PACS: 
75.10.Dg, 64.60.De, 77.84.-s, 77.80.B-, 77.80.bn

Термодинаміка квантової граткової системи з локальним багатоямним по­тен­ціа­лом: дипольне впорядкування та деформаційні ефек­ти у мо­ди­фі­ко­ва­ній моделі Блюма–Емері–Гріффітса

О.В. Величко
І.В. Стасюк

Розглянено деякі аспекти термодинаміки квантово-граткової моделі з локальним ангармонічним потенціалом. Досліджено ефекти, які мають місце під впливом зовнішнього тиску, в рамках моделі Блюма–Емері–Гріффітса, яка відповідає локальному потенціалу з трьома мінімумами. З цією метою запропоновано деформовну модель БЕГ. Грунтуючись на цій моделі, розраховано залежності об'ємної відносної деформації u = ΔV/V від тиску на прикладі кристалу Sn2P2S6. Виявлено наявність аномалій функції u(p) в області сегнетоелектричних фазових переходів, а також трикритичної точки; проаналізовано поведінку об'ємної стисливості у цих випадках.

Рік: 
2018
Сторінки: 
15
Завантажити: