Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

17-04U

17-04U


By Velychko - Створено 04 Вересень 2017

UDC: 
537.9, 537.622
PACS: 
75.10.Jm

Моделі з сильними кореляціями в теорії магнітних молекул

Т.І. Гутак
О.В. Держко

У роботі розглянуто малі магнітні молекули (дво- і тривузлові) та їхні магнітні властивості у межах моделей Гайзенберга і Габарда (при половинному заповненні та з флуктуацією числа заповнення). Також розглянуто вплив міжмолекулярної обмінної взаємодії на процес намагнічення в основному стані для системи двовузлових молекул.
Цей препринт грунтується на магістерській роботі Т.І. Гутака.

Рік: 
2017
Сторінки: 
35
Завантажити: