Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-15U

15-15U


By Velychko - Створено 30 Грудень 2015

UDC: 
53.01, 532.5, 538.9
PACS: 
61.20.Gy, 61.20.Lc, 61.20.Ne, 47.10.-g

Теорія збурень у задачах нерівноважної статистичної фізики: матричне формулювання

І.М. Мриглод
В.М. Купоров

В рамках стандартної схеми побудови нерівноважної статистичної теорії  динамічних систем розвинуто теорію збурень для часових кореляційних функцій (ЧКФ) у матричній формі. Побудовано в загальному випадку розклад теорії збурень для кінетичної матриці, виходячи з знайдено поправки теорії збурень до колективних мод та їхніх амплітуд в ЧКФ. Докладно розглянуто випадок малих недіагональних перехресних кореляцій і отримано для цього випадку вирази для ЧКФ. Показано, що для недіагональних ЧКФ в першому порядку теорії збурень виконується правило сум нульового порядку.

Рік: 
2015
Сторінки: 
14
Завантажити: