Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-14E

15-14E


By Velychko - Створено 29 Грудень 2015

UDC: 
538.9
PACS: 
82.40.Bj, 82.45.Jn

Формування просторово-часових структур в реакції окислення монооксиду вуглецю. Роль дифузії

I.С. Бзовська
I.M. Мриглод

Досліджуються механізми формування просторово-часових структур у каталітичній реакції окислення CO з урахуванням процесів дифузії на неоднорідній поверхні Pt(110), яка містить структурно відмінні ділянки, що утворюються під час СО-індукованого переходу від реконструйованої $1\times 2$ фази до об'ємної $1\times1$ фази. Показано, що система може втрачати стійкість двома шляхами: або через біфуркацію Хопфа, що веде до утворення в системі часових структур -- автоколивань, або через біфуркацію Тюринга, що призводить до формування регулярних просторових структур. При одночасній реалізації обох сценаріїв у системі спостерігаються просторово-часові структури для величини покриття $\theta_{\rm O}$. Розподіл $\theta_{\rm CO}$ залишається практично однорідним у просторі та незалежним від геометрії поверхні.

Рік: 
2015
Сторінки: 
16
Завантажити: