Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-10E

15-10E


By Velychko - Створено 19 Грудень 2015

UDC: 
537.8, 535.4, 537.9.
PACS: 
37.10.Ty, 31.30.J-, 41.60.-m, 03.30.+p

Пастка Пеннінга з нахиленим магнітним полем

Ю.Г. Яремко
М. Пшибильська
А.Є. Мацієвський

Розглядається видозмінена пастка Пеннінга де однорідне магнітне поле $\mathbf B$ є нахилене до осі симетрії електродів. Кут нахилу довільний. Знайдене канонічне перетворення до змінних у яких гамільтоніан є сумою трьох незв'язаних гармонічних осциляторів. У просторі параметрів, що контролюють динаміку (утримуючий параметр $\kappa$ та квадрат синуса кута нахилу $\vartheta_0$), побудована область стабільності. Коли кут $\vartheta_0$ не перевищує $54$ градуси заряд локалізований всередині робочої камери пастки. Коли кут нахилу 3-вектора $\mathbf B$ набуде критичного значення спостерігається резонанс: магнетронна частота стає рівною циклотронній а аксіальна їх обох перевищує. При цьому орбіта заряду перестає бути замкнутою. В області стабільності виявлено низку резонантних кривих, що описують обмежені орбіти.
В області релятивістських енергій система перестає бути лінійною. Ми показали що вона неінтегровна в сенсі Ліувілля. Усереднивши за модою з найбільшою частотою отримуємо динамічну систему з двома ступенями вільності. Аналіз перерізів Пуанкаре усереднених систем показує область ефективного утримання заряду всередині пастки.
 

Рік: 
2015
Сторінки: 
25
Завантажити: