Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-08U

15-08U


By Velychko - Створено 30 Грудень 2015

UDC: 
536.763, 536.764, 537.9
PACS: 
03.75.Hh, 03.75.Lm, 64.70.Tg

Електронний спектр та квантова ємність інтеркальованих пакетно-впорядкованих шаруватих напівпровідникових структур

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Вивчено вплив інтеркаляції на електронну зонну структуру шаруватої наногібридної сполуки типу GaSe зі стадійним впорядкуванням, що формується пакетами з невеликим числом шарів. В основу розгляду покладено модифіковану версію періодичної моделі Андерсона. Розраховано густину електронних станів та досліджено електронний внесок у квантову ємність системи, інтеркальованої нейтральними домішками з лоренцовим розмиттям локальних рівнів, спричиненим електронними кореляціями. Виявлено та проаналізовано аномальну поведінку електронної складової ємності в області сингулярностей густини станів, що виникають при стадійному впорядкуванні та внаслідок ефектів гібридизації. Досліджено зміни у повній густині електронних станів та квантовій ємності, які виникають завдяки розширенню ($\Gamma$) домішкових рівнів та збільшенню концентрації ($x$) інтеркалянта.

Рік: 
2015
Сторінки: 
14
Завантажити: