Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

14-12E

14-12E


By Velychko - Створено 05 Січень 2015

UDC: 
536.7, 539.6
PACS: 
51.30.+i, 64.60.fd

До розрахунку великої статистичної суми моделі плину

М.П. Козловський
О.А. Добуш
Р.В. Романік

Запропоновано спосіб розрахунку великої статистичної суми моделі простого плину в рамках узагальненої граткової моделі, в кожному з вузлів якої може перебувати довільна кількість частинок. В якості потенціалу взаємодії між частинками використано потенціал Морзе. У процесі розрахунку виконано підсумовування за числом чатинок та інтегрування за їхніми координатами. У найпростішому наближенні отримано рівняння стану, яке справедливе для широкого діапазону температур. Для температур нижчих, ніж критична, встановлено наявність горизонтальних ділянок на кривій залежності тиску від густини.

Рік: 
2014
Сторінки: 
42
Завантажити: