Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-08U

06-08U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Повздовжні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, динамічні та теплові властивості сегнетоелектриків типу KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович

Розрахунки для кристалів типу KH$_2$PO$_4$ проведені в наближенні чотиричастинкового кластера для моделі з протонним впорядкуванням і врахуванням взаємодії зі зсувною деформацією $\varepsilon _{6}$. Динаміка спінової підсистеми врахована в межах глауберівського підходу, і пов'язана з ньютонівською динамікою зсувної деформації. Отримані вирази для динамічної діелектричної проникності, модуля пружності, п'єзоелектричних модулів, а також швидкості і коефіцієнта поглинання звуку кристалів. Показано, що вплив п'єзоелектричної взаємодії на спонтанну поляризацію і теплоємність кристалів незначний, але вона призводить до появи п'єзоелектричного резонансу.

Рік: 
2006
Сторінки: 
117
Завантажити: