Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

04-16E

04-16E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.145; 531.18; 539.12
PACS: 
03.65.Pm, 11.10Ln, 11.80.Fv

Варіяційні хвильові рівняння двох фермійонів, що взаємодіють через скалярне, псевдоскалярне, векторне, псевдовекторне і тензорне поле

А. Дувіряк
Ю. Даревич

Ми розглядаємо метод виведення релятивістичних двочастинкових хвильових рівнянь для фермійонів у координатному представленні. Лаґранжіян теорії переформульовано шляхом виключення полів--носіїв взаємодії з допомогою коваріянтних функцій Ґріна. Тоді нелокальні члени взаємодії у лаґранжіяні зводяться до локальних виразів, які наближено враховують ефекти запізнення. Використовуючи нестандартний "порожній" вакуумний стан ми будуємо гамільтоніян і двофермійонні стани квантованої теорії, та отримуємо релятивістичні двофермійонні хвильові рівняння. Ці рівняння є узагальненням рівнянь Брайта на випадки систем із скалярною, псевдоскалярною, векторною, псевдовекторною і тензорною взаємодією.

Рік: 
2004
Сторінки: 
17
Завантажити: