Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

04-10E

04-10E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 532.74; 532.772
PACS: 
05.70.Ce, 61.20.Gy, 82.70.Dd

Співіснування фаз в полідисперсній рідині твердих сфер з багатьма юкавівськими потенціалами

Ю.В. Калюжний
С.П. Глушак

Запропоновано модель рідини полідисперсних твердих сфер з багатьма юкавівськими потенціалами та аналітично описано її термодинамічні властивості в високотемпературному наближенні та в наближенні Ван дер Ваальса. Показано, що в обох наближеннях модель належить до класу так званих моделей з "заокругленою" вільною енергією, тобто моделей, термодинамічні властивості яких (вільна енергія, тиск, хімічний потенціал) визначаються скінченою кількістю узагальнених моментів. Скориставшись цією властивістю, була порахована повна фазова діаграма з бінодалями та кривими співіснування точок роси в наближенні Ван дер Ваальса. Проведено аналіз та порівняння отриманих результатів з відповідними результатами середньо-сферичного наближення, що дозволило встановити межу застосовності наближення Ван дер Ваальса.

Рік: 
2004
Сторінки: 
21
Завантажити: