Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

04-09U

04-09U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533.7; 533.2; 536-12
PACS: 
05.20.Dd, 05.10.+y, 05.60.-k

Виведення рівнянь гідродинаміки для густих сумішей газів зі сходинковою взаємодією між частинками

М.В. Токарчук
Й.А. Гуменюк

Проведено узагальнення кінетичного рівняння для густого газу з багатосходинковим міжчастинковим потенціалом на випадок густої суміші. Здійснено виведення рівнянь гідродинаміки виходячи з кінетичного рівняння для одночастинкової функції розподілу та рівняння переносу для густини потенціальної енергії. Отримано загальні вирази для потоків імпульсу і тепла. Показано, що рівняння переносу для густини кінетичної енергії містить новий доданок типу "джерело", який описує швидкі процеси обміну між кінетичною і потенціальною енергіями системи.

Рік: 
2004
Сторінки: 
26
Завантажити: