Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

04-05U

04-05U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 535.37
PACS: 
68.10.Jy, 82.65.Jv

Математичне моделювання часового покриття адсорбованими частинками в каталітичних процесах синтезу вуглекислого газу

П.П. Костробій
М.В. Токарчук
В.І. Алєксєєв

Розглядається реакція утворення вуглекислого газу в реакції окислення чадного газу. Запропоновано рівняння для опису кінетики на поверхні каталізатора та наведено результати чисельного моделювання при використанні спрощеної моделі, в якій нехтуємо дифузійними процесами та приймаємо коефіцієнти реакцій сталими. Температура $T=520^{\circ }C$, парціальні тиски чадного газу та кисню відповідно $P_{CO}=2.13\cdot 10^{-3}$ та $P_{O_{2}}=2.66\cdot 10^{-2}$. Особливістю запропонованої системи є спроба врахувати приповерхневі взаємодії у вказаній реакції через розгляд приповерхневих концентрацій $CO$ та $O_2$.

Рік: 
2004
Сторінки: 
13
Завантажити: