Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-01E

03-01E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.70.Fh, 05.70.Jk, 02.70.Rr, 64.70.Fx

До критичної поведінки іонних флюїдів

О.В. Пацаган

Для найпростішої моделі іонного флюїду в рамках методу колективних змінних з виділеною системою відліку отримано функціонал великої статистичної суми. Обчислено фазову діаграму моделі спочатку в наближенні середнього поля, а потім, приймаючи до уваги члени вищих порядків в ефективному гамільтоніані. В обох випадках фазова діаграма демонструє як фазовий перехід газ-рідина (ГР), так і фазову нестабільність, пов'язану із зарядовим впорядкуванням. В останньому випадку, отримане значення для критичної температури ГР добре узгоджується з результатами комп'ютерного моделювання, тоді як значення критичної густини є заниженим. Отриманий вираз для термодинамічного потенціалу наводить на думку про класичну критичну поведінку найпростішої іонної моделі в околі критичної точки ГР.

Рік: 
2003
Сторінки: 
17
Завантажити: