Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-36U

01-36U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
548:573.611.44
PACS: 
75.10.Hk, 75.10.-b

Вплив магнітного поля на термодинамічні характеристики спін-1 Ізінгівської моделі магнетика з білінійними та квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран

В кластерному наближенні вивчено вплив зовнішнього магнітного поля на спін-1 Ізінгівський магнетик з білінійними та квадрупольними взаємодіями. Побудовані фазові діаграми в площині (магнітне поле, температура) при різних значеннях квадрупольної взаємодії та отримані температурні залежності намагніченості, квадрупольного моменту і статичної сприйнятливості при різних значеннях параметрів моделі. Показано, що при значеннях квадрупольної взаємодії, при яких у випадку нульового магнітного поля в системі має місце температурний фазовий перехід квадрупольна $\rightarrow \mskip \thickmuskip $парамагнітна фаза, включення магнітного поля не просто індукує ненульову намагніченість в "парамагнітній" та "квадрупольній" фазах, а може призводити до розділення цього фазового переходу на каскад фазових переходів "квадрупольна" $\rightarrow \mskip \thickmuskip $феромагнітна $\rightarrow \mskip \thickmuskip $"парамагнітна" фаза.

Рік: 
2001
Сторінки: 
15
Завантажити: