Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-33U

01-33U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
539.211
PACS: 
82.65.My, 34.50.D

Адсорбція кисню, водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні заліза, окислів заліза $FeO$, $Fe_2O_3$ та окислу кремнію $SiO_2$.

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
І.Р. Дулепа
Ю.В. Сизоненко

З метою вивчення природи явищ, що протікають на поверхні лавоподібних паливовмісних матералів (ЛПВМ), досліджено взаємодію атомів і молекул з газового середовища в об'єкті "Укриття" з поверхнею компонент, що формують ЛПВМ. З використанням квантово-хімічних методів виконані розрахунки потенціальних енергій атомів кисню, водню, азоту та гідроксогрупи $OH^ - $ на поверхні заліза, окислів заліза $FeO$ і $Fe_2 O_3 $, а також SiO$_{2}$, які є важливими компонентами ЛПВМ. Розраховано енергії адсорбції і зміну заряду таких атомів та молекул в процесі їх адсорбції на поверхні, а також зарядів власних поверхневих атомів, що може бути використано при електричній сепарації ЛПВМ.

Рік: 
2001
Сторінки: 
24
Завантажити: