Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-30U

01-30U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.956, 539.215
PACS: 
77.22, 68.43, 89.60

Вивчення діелектричних властивостей системи дрібнодисперсних тіл з осадженими на їх поверхні дипольними частинками у рамках мікроскопічної моделі

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Створено модель, що описує діелектричні властивості системи дрібнодисперсних часток лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) з осадженими на їх поверхні частинками, що володіють дипольним моментом. Ці частинки перебувають у рівновазі з оточуючим середовищем, тому процес їх адсорбції залежить від зовнішніх чинників. Для описаної вище моделі в наближенні середнього поля отримано основні діелектричні властивості системи та досліджено їх поведінку при зміні таких параметрів, як зовнішнє електричне поле, хімпотенціал та температура. В рамках створеної моделі розраховано середню заселеність, спонтанну поляризацію та статичну діелектричну сприйнятливість для часток ЛПВМ різної форми.

Рік: 
2001
Сторінки: 
16
Завантажити: