Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-23E

01-23E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.12:531.18
PACS: 
03.30.+p, 03.50.-z, 11.30.Cp

Виключення польових ступенів вільности у релятивістичній системі точкових зарядів

А.В. Назаренко

Розглянуто гамільтонове формулювання релятивістичної системи заряджених частинок з електромагнетним полем у діраківських миттєвій та фронтовій формах динаміки. Знайдена канонічна реалізація алґебри Пуанкаре у термінах калібрувально-інваріянтних змінних. Розроблена процедура виключення польових ступенів вільности у першому наближенні за константою взаємодії в рамках діраківської теорії в'язей. Одержано ґенератори Пуанкаре у термінах частинкових змінних. Досліджено співвідношення між ґенераторами у миттєвій та фронтових формах. Гамільтоніян у миттєвій формі у слабкорелятивістичному наближенні зведено до гамільтоніяну Дарвіна.

Рік: 
2001
Сторінки: 
28
Завантажити: