Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-21U

01-21U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 75.50.Mm, 75.20.-g

Вивчення можливостей і рівня флокуляції в процесі магнітної сепарації радіоактивних відходів об'єкту "Укриття"

Ю.Г. Яремко

Проаналізовано моделі флокуляції парамагнетних колоїдних частинок у сильному неоднорідному магнетному полі, у якій беруться до уваги електростатичні, ван-дер-Ваальсові та магнітні сили міжчастинкової взаємодії та враховано гідродинамічний опір середовища. У одній з моделей враховано гравітаційне поле Землі. Розглянуто технологію нанорівневої високоградієнтної магнетної сепарації (магнетної адсорбції), в основі якої лежить процес флокуляції слабкомагнетних матеріялів.

Рік: 
2001
Сторінки: 
13
Завантажити: