Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-17E

01-17E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.931; 539.217
PACS: 
02.70.Ns, 45.20.Dd, 51.20.+d, 61.43.Gt

Комп'ютерне моделювання властивостей метану у модельному силікагелі

Т.М. Пацаган
М.Ф. Головко
А.Д. Трохимчук

Було здійснено комп'ютерне моделювання методом молекулярної динаміки (МД) для Ленарда-Джонсівського флюїда, адсорбованого в модельному силікагелі. Обчислено функції середньо-квадратичного відхилення координат та автокореляційні функції швидкостей частинок флюїда при відповідних їх густинах. Отримані результати дали змогу провести кількісний аналіз впливу пористого середовища на динамічні властивості флюїдних частинок, порахувати коефіцієнти самодифузії при різних параметрах.

Рік: 
2001
Сторінки: 
22
Завантажити: