Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-15U

01-15U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Моделювання процесів вакансійного розпухання, міграції водню і гелію в ЛПВМ. Теплові клини в ЛПВМ.

І.Р. Юхновський
П.А. Глушак
О.С. Захар'яш
М.В. Токарчук

Проаналізовано процеси газового та вакансійного розпухання ЛПВМ. Отримано основні рівняння переносу для опису газового та вакансійного розпухання ЛПВМ. Запропоновано модель теплових клинів, яка якісно описує можливість локального плавлення речовини ЛПВМ під час гальмування $\alpha $-частинок, ядер віддачі.

Рік: 
2001
Сторінки: 
17
Завантажити: