Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-13U

01-13U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.935
PACS: 
71.10.Fd, 71.38.+i, 77.80.Bh, 63.20.Ry

Густина електронних станів для нескінченновимірної моделі Хаббарда

І.В. Стасюк
В.П. Брикса

В роботі досліджується енергетичний спектр електронів в металі, для опису якого взято модель Хаббарда. Використано наближену аналітичну схему методу динамічного середнього поля. Розраховано одночастинкову функцію Гріна для різних наближень(наближення сплаву, модифікованого сплаву та узагальнене наближення Хаббард-3). Досліджено концентраційні залежності хімічного потенціалу та країв енергетичних зон, а також особливості густини електронних станів в області переходу метал-діалектрик.

Рік: 
2001
Сторінки: 
21
Завантажити: