Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-11U

01-11U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226; 537.311.33
PACS: 
64.60.Cn

Дослідження сегнетоактивних сполук типу лад-безлад з асиметричним одночастинковим потенціалом з двома мінімумами

Р.Р. Левицький
Т.М. Верхоляк
І.В. Кутний
І.Г. Гіль

Модель Міцуї для сегнетоелектриків типу лад-безлад розглянута в наближенні молекулярного поля. Отримана фазова діаграма для такої моделі і встановлено, як її змінює включення поперечного поля. Виявлено, що при ненульовому тунелюванні система може зазнавати такої ж послідовності фазових переходів як в NH$_4$HSO$_4$. Запропоновано спосіб підбору параметрів теорії, що дозволяє описати діелектричні властивості сегнетової солі. Досліджено сегнетоелектрики типу RbHSO$_4$ на основі моделі Міцуї. Знайдено новий набір параметрів теорії, який дозволяє описати, як діелектричні, так і термодинамічні властивості цих сполук.

Рік: 
2001
Сторінки: 
46
Завантажити: