Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-09U

01-09U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536
PACS: 
77.22.Ch, 77.80.Bh, 77.84.Fa

Термодинаміка і діелектричні властивості сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу KH$_2$PO$_4$. Наближення чотиричастинкового кластера

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний

Досліджуються термодинамічні та діелектричні властивості сегнетоелектриків типу KH$_2$PO$_4$ на основі моделі протонного впорядкування з врахуванням тунелювання протонів на зв'язках. В кластерному наближенні для вільної енергії розраховано компоненти тензора статичної діелектричної сприйнятливості, отримано та проаналізовано систему рівнянь для параметра протонного впорядкування, рівняння для температури Кюрі, температури та константи Кюрі--Вейса. Запропоновано послідовний підхід для визначення оптимальних значень параметрів моделі, які дозволяють належним чином описати сукупність експериментальних даних для термодинамічних та діелектричних характеристик кристалів типу KH$_2$PO$_4$. Знайдено їх значення для кристала KH$_2$PO$_4$\ і отримано дуже добре узгодження теорії з експериментом. Досліджено нефізичну поведінку результатів кластерного наближення.

Рік: 
2001
Сторінки: 
51
Завантажити: