Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-25E

99-25E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536
PACS: 
77.80.Bh, 77.84.Fa

Вплив напруги зсуву $\sigma _6$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда

В наближенні чотиричастинкового кластера в рамках моделі протонного впорядкування досліджується вплив зсувної напруги $\sigma _6$ на фазовий перехід, статичні діелектричні, пружні, п'єзоелектричні та теплові властивості дейтерованих сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$. Розраховано термодинамічні потенціали та фізичні характеристики кристалів при наявності напруги $\sigma _6$. Проведено числовий аналіз отриманих результатів; знайдено набір значень параметрів теорії, які забезпечують задовільний опис наявних експериментальних даних. Побудовано $T_{\rm C}-\sigma _6$ фазову діаграму; досліджено температурні, вказано на можливі баричні залежності розрахованих величин. Показано, що вплив напруги $\sigma _6$ аналогічний до дії зовнішнього поля, спряженого до параметра порядку.

Рік: 
1999
Сторінки: 
39
Завантажити: