Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-24U

99-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536; 537
PACS: 
05.20.Jj, 61.20.Ja, 61.20.Lc, 61.25.Mv

Кінетика хімічних реакцій в азотно-водневих сумішах у процесі каталізу. Деякі аспекти статистичного опису

М.В. Токарчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
О.Є. Кобрин

Проведено огляд робіт хімічної кінетики каталізу аміаку на металічних поверхнях. Основна увага приділялась аналізу запропонованих механізмів синтезу аміаку. Можна зробити висновок, що актуальними стають каталітичні процеси на наноструктурах, де досягається велика ефективна каталітична поверхня. Проведено розрахунок коефіцієнтів переносу для азотно-водневої суміші H$_2$, N$_2$, NH$_3$ із зміною концентрації аміаку при температурі 450 $^0$C і тисках $p=70$, $p=110$ і $p=150$ атм. в об'ємній фазі. Показано, що в залежності від тиску значної зміни зазнає коефіцієнт об'ємної в'язкості суміші, а теплопровідність та зсувна в'язкість змінюються мало. Врахування дипольної взаємодії між компонентами суміші як кількісно так і якісно впливає на поведінку коефіцієнтів переносу. Представлено мікроскопічну теорію кінетичних електронних та атомних дифузійних процесів у системі "метал -- адсорбат -- газ". За допомогою методу НСО отримано узагальнене кінетичне рівняння для одноелектронної матриці густини, пов'язане з узагальненими рівняннями дифузії адсорбованих та неадсорбованих атомів газу на поверхні металу.

Рік: 
1999
Сторінки: 
39
Завантажити: