Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-22U

99-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532:537.226:541.135
PACS: 
82.70.Dd, 61.20.-p, 61.20.Gy, 61.20.Ne, 61.20.Qg, 02.30.Rz

До теорiї катiонного гiдролiзу у водних розчинах електролiтiв.

М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний
М.Ю. Дручок

Проведено дослiдження впливу валентностi катiона на структуру його гiдратної оболонки. Дослiдження виконанi в рамках технiки iнтегральних рiвнянь з використанням моделi центральних сил для опису води. Виявлена значна модифiкацiя внутрiмолекулярної структури води в гiдратнiй оболонцi високовалентних катiонiв, а також ефект втрати певної кiлькостi атомiв водню гiдратною оболонкою. Отриманий результат iнтерпретується гiдролiзом води високовалентними катiонами.

Рік: 
1999
Сторінки: 
14
Завантажити: