Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-20E

99-20E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.61
PACS: 
05.30.Fk, 71.10.Fd, 71.15.m, 71.27.+a

Підхід сильного зв'язку до розгляду електронних систем з сильними кореляціями

А.М. Швайка

Запропонована схема в термінах теорії збурень за електронним переносом, яка ґрунтується на теоремі Віка для операторів Хаббарда. Діаґрамні ряди містять одновузлові вершини з'єднані лініями переносу. Показано, що для кожної вершини задача розпадається на підпростори з "вакуумними станами", які визначаються діаґональними операторами Хаббарда і дозволеними є тільки збудження відносно цих "вакуумних станів". Запропоновані правила побудови діаґрам. У границі безмежної розмірності простору повна допоміжна одновузлова задача точно розпадається на підпростори, що дозволяє побудувати аналітичний термодинамічно самоузгоджений підхід для моделі Хаббарда. Приведені деякі аналітичні результати для простих наближень коли отримується 2-х і 4-х полюсна структура для функцій Ґріна.

Рік: 
1999
Сторінки: 
17
Завантажити: