Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-19E

99-19E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226.4, 536.76, 538.956
PACS: 
77.84.-s, 64.60.Cn

Мікроскопічна модель фазових переходів в кристалах DMAGaS і DMAAlS

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Запропоновано чотирьохстанову модель для опису послiдовностi фазових переходiв у сегнетоелектричних кристалах типу DMAGaS і DMAAlS. Процеси впорядкування в підсистемі груп DMA розглядаються як головна причина таких перетворень. Взаємодію між групами в їх різних орієнтаційних станах враховано у диполь-дипольному наближенні. Отримано термодинамічні характеристики моделі (спонтанна поляризація, заселеність орієнтаційних станів, фазова діаграма), що якісно узгоджуються з даними експерименту. Припустивши, що основний вплив гідростатичного тиску на кристал зводиться до зміни різниці енергій орієнтаційних станів груп DMA, пояснено експериментальний факт зникнення сегнетофази зі збільшенням тиску.

Рік: 
1999
Сторінки: 
14
Завантажити: