Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-17U

99-17U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.31; 538.945
PACS: 
05.30.Fk

Кореляцiйні функцiї моделi iдеальної фермi-системи при низьких температурах

В. Паславський

Запропоновано узагальнення базисного пiдходу в теорiї електронної рiдини на випадок вiдмiнних вiд нуля температур шляхом розробки алгоритму розрахунку кореляцiйних функцiй базисної системи (під базисною системою розуміємо систему невзаємодiючих фермiонiв). Проведено розрахунок термодинамiчних характеристик моделi електронної рiдини при вiдмiнних вiд нуля температурах в областi слабкої неiдеальностi

Рік: 
1999
Сторінки: 
33
Завантажити: