Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-14U

99-14U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
548:537.611.44, 536.75
PACS: 
75.50.M

Спектр гiдродинамiчних збуджень та часові кореляційні функції суміші магнітних i немагнітних частинок

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук

Робота присвячена дослiдженню сумiшi магнiтних та немагнiтних частинок у гідродинамічній границі. На основі аналiзу структури гiдродинамiчної матрицi запропоноване узагальнення для багатокомпонентної сумiшi. У цьому випадку показано, що серед колективних мод є 2 звуковi та $m$ дисипативних мод, де $m$ визначається числом аддитивних iнтегралiв руху. Знайденi аналiтичнi вирази для часових кореляцiйних функцiй, побудованих на операторах густини консервативних величин. На цiй основi для випадку двокомпонентної сумiшi магнiтних та немагнiтних частинок у парамагнiтному станi отриманi вирази для динамiчних структурних факторiв системи.

Рік: 
1999
Сторінки: 
20
Завантажити: