Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-10E

99-10E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.12: 531.18
PACS: 
03.30.+p, 03.65.-w, 03.65.Ge

Квантування Вайлівського типу та N-частинкова реалізація агебри Пуанкаре у двовимірному просторі-часі

В. Шпитко

У рамах фронтальної форми динаміки у двовимірному просторі-часі розглядається квантування канонічної реалізації агебри Пуанкаре, що відповідає системі N взаємодіючих частинок. За допомогою правил квантування Вайлівського типу побудовано унітарні представлення групи ${\cal P}(1,1)$. Показано, що вимога збереження алгебри Лі цієї групи обмежує множину правил квантування, але не усуває сама собою неоднозначності процедури квантування. Множина правил квантування розбивається на класи еквівалентности. Правила квантування із того ж самого класу приводять до того ж самого спектру мас та еволюції квантованої системи i дають унітарно еквівалентні представлення групи ${\cal P}(1,1)$. Правила квантування із різних класів дають унітарно нееквівалентні представлення та приводять до різних виразів для спостережуваних величин.

Рік: 
1999
Сторінки: 
25
Завантажити: