Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-08U

99-08U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533; 536.75; 537.75
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dd, 52.25.Fi

Коефiцiєнти пеpеносу сумiшей густих газів заpяджених та незаряджених частинок

М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
Й.А. Гуменюк

Розглянуто кінетичне рівняння Енскога-Ландау для густих багатосортних систем заряджених твердих кульок. За допомогою методу Чепмена-Енскога знайдено його нормальний розв'язок в першому наближенні. На основі отриманих виразів для коефіцієнтів переносу проведено їх чисельний розрахунок для дво- і трисортних сумішей нейтральних і заряджених частинок. Деякі результати порівнюються з наявними експериментальними даними.

Рік: 
1999
Сторінки: 
30
Завантажити: