Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-06U

99-06U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.31; 538.945
PACS: 
05.30.Fk

Застосування циклічного перетворення статистичної суми до опису електрон-іонної моделі металу

Я.В. Куштай
В.Б. Солов'ян

Запропонований раніше для опису моделі електронної рідини метод циклічного перетворення статистичної суми узагальнено на випадок більш реалістичної моделі металу. Розглянуто два варіанти циклічного перетворення. В першому з них циклічне перетворення стосується моделі електронної рідини як базисної системи, у другому циклічне перетворення відноситься до підсистеми електронів провідності в полі іонів. Статистичне засереднення за станами електронної підсистеми в цьому методі еквівалентне перенормованій теорії збурень, побудованій на ефективних потенціалах взаємодії типу квантових пакетів. Розраховано двочастинкові потенціали ефективних міжіонних взаємодій іонної моделі металу та енергію зв'язку неперехідних металів.

Рік: 
1999
Сторінки: 
19
Завантажити: