Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-05E

99-05E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 539.199; 536.77; 541.64
PACS: 
36.20.-r, 82.35.+t, 36.40.Qv

Статистична модель ланцюжків іонних груп полімерного типу, з'єднаних подвійними водневими зв'язками

I.В. Стасюк
Т.В. Голубець

Запропоновано квантово - статистичну модель для опису процесів полімеризації комплексів уранілу $UO_{2}{[(OH)_{2}UO_{2}]}^{2+}_n$ з врахуванням статистичного характеру розподілу протонів на водневих зв'язках. Враховано ефективну короткодіючу взаємодію між протонами, далекодіючу електростатичну протон - протонну взаємодію а також граничні ефекти для опису всіх можливих конфігурацій іонних груп на кінцях полімерного комплексу. При певних граничних умовах досліджено залежності вільної енергії і хімічного потенціалу іонної групи від числа іонних груп в полімерному ланцюжку. Обговорено умови формування комплексів різної довжини.

Рік: 
1999
Сторінки: 
10
Завантажити: