Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-23U

96-23U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

До теорії кінетичних рівнянь систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора Д.М.Зубарєва

М.В. Токаpчук
I.П. Омелян
О.Є. Кобpин

Розглядається розв'язки ланцюжка рівнянь ББГКІ для нерівноважних функцій розподілу з модифікованими граничними умовами, які враховують як нерівноважність одночастинкової функції розподілу, так і локальні закони збереження. Запропоновані модифіковані групові розклади. В поляризаційному наближенні отримані узагальнене кінетичне рівняння для твердих сфер та узагальнене кінетичне рівняння Боголюбова-Ленарда-Балеску для густого електронного газу.

Рік: 
1996
Сторінки: 
50
Завантажити: