Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-21U

96-21U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536.75, 537.75, 536-12.11
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Нормальний розв'язок кінетичного рівняння Енскога-Ландау для двокомпонентної системи заряджених твердих сфер методом$\mskip -\thinmuskip $ Чепмена-Енскога. Чисельний pозpахунок коефіцієнтiв переносу для сумiшей Ar-Kr, Ar-Xe, Kr-Xe

О.Є. Кобрин
І.П. Омелян
М.В. Токарчук

Пропонується кінетичне рівняння Енскога-Ландау для багатокомпонентної системи заряджених твердих сфер, що отримане методом нерівноважного статистичного оператора з рівняння Ліувіля із модифікованою граничною умовою. На основі цього рівняння для бінарної суміші методом Чепмена-Енскога у першому наближенні знайдено нормальний розв'язок і коефіцієнти переносу: об'ємну $\kappa $ та зсувну $\eta $ в'язкості, теплопровідність $\lambda $, коефіцієнти взаємної дифузії $D^{\alpha \beta }$ та термодифузії $D_{\rm T}^\alpha $. Проведено чисельні розрахунки $\kappa $, $\eta $, $D^{\alpha \beta }$, $D_{\rm T}^\alpha $ для бінарних сумішей Ar-Kr, Ar-Xe, Kr-Xe з різними співвідношеннями концентрацій у випадках відсутності та наявності далекосяжної (кулонівської) взаємодії. Результати порівняно з даними інших теорій і експерименту.

Рік: 
1996
Сторінки: 
58
Завантажити: