Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-17E

96-17E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226.33, 537.312.62
PACS: 
64.60.Cn, 63.20.Ry, 74.25.Kc

Структурний фазовий перехід в моделі "$\varphi ^3+\varphi ^4$"

І.В. Стасюк
К.О. Траченко

Для опису структурного фазового переходу ангармонічний потенціал, що діє на іон кристалічної гратки, вибирається у найбільш загальному, несиметричному вигляді, в якому, на доданок до четвертого, присутній ангармонізм третього порядку; взаємодія між іонами в різних комірках враховується в наближенні середнього поля. Отримані залежності параметра порядку, вільної енергії та діелектричної сприйнятливості від зовнішнього поля і залежності параметра порядку та вільної енергії від температури для різних параметрів моделі. Отримана фазова діаграма (зовнішнє поле, температура) і досліджений вплив кубічного ангармонізму на форму фазової діаграми та положення критичної точки. Досліджений фазовий перехід першого роду як при зміні зовнішнього поля, так і температури.

Рік: 
1996
Сторінки: 
16
Завантажити: