Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

96-04U

96-04U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 536.7
PACS: 
05.70.Fh, 05.70.Jk, 64.60.Fr

Фазова поведінка бінарних флюїдів

О.В. Пацаган

Фазові переходи в бінарних флюїдах досліджуються з допомогою методу колективних змінних з виділеною системою відліку в гаусовому наближенні. Вивчається температурна залежність коефіцієнтів $\varepsilon _{1}(k=0)$ і $\varepsilon _{2}(k=0)$ ($\mathaccent "017E\relax k$--хвильовий вектор) при другій степені "суттєвих" колективних змінних (зв'язаних з параметрами порядку) діагоналізованого гамільтоніану. Розрахунки виконані для бінарної суміші твердих сфер однакового діаметру, які взаємодіють з потенціалами Юкави ($\phi _{aa}(r)$, $\phi _{bb}(r)$ і $\phi _{ab}(r)$). Продемонстровано вплив сили "неподібної" взаємодії ($a-b$) на поведінку кривих $\varepsilon _{1}(k=0,T)$ і $\varepsilon _{2}(k=0,T)$ ($T$--температура).

Рік: 
1996
Сторінки: 
18
Завантажити: