Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Токарчук Михайло Васильович

Токарчук Михайло Васильович


By Tokarchuk Mykhailo - Створено 07 Жовтень 2010

Відділ: 
Відділ теорії м'якої речовини
Посада: 
Головний науковий співробітник
Звання: 
д.фіз.-мат.н., професор
Наукові інтереси: 
теорія нерівноважних процесів у класичних та квантових системах взаємодіючих частинок
Репрезентативні публікації: 
Костробій П.П., Токарчук М.В., Маркович Б.М., Ігнатюк В.В., Гнатів Б.В. Реакційно-дифузійні процеси в системах “метал-газ”. Львів: Видав. НУ “Львівська політехніка”, 2009, 208с.
Markiv B.B., Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. "Nonequilidrium statistical operator in the generalized hydrodynamics of fluids". Condens. Matt. Phys., vol. 12, 573б (2009).
І.Р.Юхновський, М.В.Токарчук, О.Л.Іванків, П.А.Глушак. "Теоретичний опис процесів взаємодії води, водних розчинів із паливовмісними матеріалами". Проблеми безпеки атом. електростан. і Чорнобиля, вип. 8, 112 (2007).
Tokarchuk M.V., Humenyuk Y.A. "Hydrodynamic equations for dense fluid mixtures with multistep interaction between particles". Condens. Matter Phys., V. 10, 151 (2007).
Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. "Statistical theory of electron diffusion processes in an electronsubsystem within the generalized “jellium” model". Ukr. J. Phys., V.52, 1096 (2007).
електронна скринька: 
mtok[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Тел.: 
+38-032-2707401