Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Мриглод Олеся Ігорівна

Мриглод Олеся Ігорівна


By olesya - Створено 07 Жовтень 2010

Відділ: 
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Посада: 
Старший науковий співробітник
Звання: 
к.т.н.
Коротка інформація: 

Основні напрямки робот та наукові інтереси стосуються аналізу наукометричних та соціальних об'єктів.
 
Деякі із задач:
 

  • аналіз бібліографічних даних для опису наукового журналу або групи наукових журналів

Аналізуючи бібліографічні дані про статті, тобто їх заголовки, інформацію про авторів, здійснені поклики, використані ключові слова або тематичні індекси, тощо - можна одержати інформацію про видання, що не є очевидною на перший погляд (про тематичний спектр статей, «ключових авторів» видання, авторські групи
та їх географію і т.д.). Таким чином, поруч із "зовнішніми" даними - скажімо, про цитованість у інших виданнях - легко доступні "внутрішні" дані також можуть викоистовувати з метою інформаційної підтримки прийняття редакційних рішень.
 

  • дослідження проблеми взаємної кореляції наукометричних показників та експертних оцінок на рівні наукових колективів.

Зокрема, ставиться питання про те, чи можна передбачити експертні висновки про роботу наукових груп на основі даних про цитованість їх публікацій, а отже, чи взаємозамінними (взаємнодоповнюючими) є ці два підходи. Розглядаючи випадок наукових колективів Великобританії, ми співставляємо результати  великомасштабної процедури оцінювання Research Excellence Framework (REF, наступник попередньої Research Assessment Exercise, REF) та нормалізовані цитат-показники впливу публікацій, одержані від приватної компанії, що нині увійшла до складу Thomson Reuters Research Analytics. Крім того аналізуються кореляції результатів REF (RAE) із груповими індексами Гірша.
 

  • аналіз завантажуваності наукових публікацій

Завантажуваність наукових публікацій онлайн нині відносять до так званих альтметричних показників. Завантажуваність публікації, на відміну від цитат-індексів, що опосередковано свідчать про її вплив, скоріше показує рівень привабливості для потенційних читачів, виступаючи доповнюючою характеристикою. І ця характеристика може слугувати доповненням до опису наукової роботи, свідчити про популярність тематичних напрямків, а також виявляти різні мотивації у користувачів, що здійснюють пошук наукової інформації. Ми аналізуємо статистику завантажень статей, опублікованих у наукових журналах, намагаючись знайти закони їх "старіння", виявити типові закономірності у завантажуваності, та виявити їх причини.
 

  • кількісний аналіз соціальних систем

Сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості для вивчення людини та її поведінки як частинки складної соціальної системи. Автоматичний моніторинг багатьох процесів, фіксація у часі здійснення телефонних дзвінків чи відвідування веб-сайтів, запис службової інформації про відправлення електронної пошти чи здійснення покупки у супермаркеті – все це дає змогу зібрати величезні масиви даних, які часом називають "цифровими відбитками пальців". Використовуючи різні методи обробки даних, можна спробувати зрозуміти причини виникнення групових емоцій, шляхи поширення модних тенденцій чи виявити ознаки наближення суспільного протесту. Ми, зокрема, досліджуємо процес здійснення дій користувачами онлайн гри PARDUS: часові характеристики поведінки гравців, типові послідовності виконання різних типів дій, тощо.

  • ідентифікація наукових термінів у статтях (новий напрямок)

 

Наукові інтереси: 
складні системи, наукометрія, аналіз даних
Репрезентативні публікації: 
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. Is your EPL attractive? Classification of publications through download statistics // EPL. – 2014. - 108. - 50011 [http://arxiv.org/pdf/1409.7889.pdf]
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B. Predicting Results of the Research Excellence Framework using departmental h-Index // Scientometrics. – 2014. – Vol. DOI 10.1007/s11192-014-1512-3. [http://arxiv.org/pdf/1411.1996.pdf]
Mryglod O., Fuchs B., Szell M., Holovatch Yu., Thurner S. Interevent time distributions of human multi-level activity in a virtual world // Physica A. – 2014. – Vol. 419. – P. 681–690, DOI: 10.1007/s11192-012-0874-7. [http://arxiv.org/pdf/1407.2006.pdf]
Мриглод О., Кенна Р., Головач Ю., Берш Б. Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп // Доповіді НАН України. – 2014. – № 3. – С. 75. [http://www.icmp.lviv.ua/sites/default/files/preprints/pdf/1305U.pdf]
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B. Absolute and specific measures of research group excellence // Scientometrics. – 2013. – Vol. 95, Issue 1. – P. 115-127, DOI: 10.1007/s11192-012-0874-7. [http://arxiv.org/pdf/1210.0732.pdf]
електронна скринька: 
olesya[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Тел.: 
+38-032-2761978