Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
18.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Петлі в полімерах та польоти Леві

14.06.2013, Пт 14:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

13.06.2013, Чт 10:00 ІФКС м.н.с. Кравців ІФКС

Ефекти флуктуацій і просторового обмеження в теорії простих та анізотропних плинів (за матеріалами кандидатської дисертації)

12.06.2013, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем ст.наук.співр. В.Солов'ян ІФКС

Фазові діаграми і параметри дипольного скла у змішаних сегнето- та антисегнетоелектричних системах

11.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Соціальні та економічні мережі: моделювання та аніліз

11.06.2013, Вт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.А. Шпот ІФКС

Критичні показники точки Ліфшица в (m,d)-площині

4.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Двопетлеві інтеграли в задачі зі скорельованим безладом

23.05.2013, Чт 10:00 ІФКС проф. Стефан Соколовський Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща

Заряджені подвійні шари в порах: дослідження методом функціоналу густини

21.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Ізінга на повному графі

14.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розрахунок радіуса гірації кільцевого полімеру

7.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах

30.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Про деякі нові погляди на проблему марковості/немарковості у відкритих квантових системах

24.04.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Р.Я. Стеців ІФКС

Рівноважні стани одновимірного іонного провідника Паулі

23.04.2013, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

MECO 38: Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics (Trieste, 25-27.03.2013). Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах.

16.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Complex Systems route to Social Sciences

11.04.2013, Чт 10:00 ІФКС д.ф.-м.н., проф. Горобець Оксана Юріївна Інститут магнетизму НАН України та МОНМС України, НТУУ "КПІ"

Біогенні магнітні наночастинки і їх можливі функції в клітинах організмів

9.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Критична поведінка систем з далекосяжними взаємодіями

3.04.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Юрій Дубленич ІФКС

Структури основного стану моделі Ізинґа на ґратці Шастри-Сазерленда зі взаємодіями великого радіуса

2.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Крістіан фон Фербер Університет Ковентрі, Ковентрі, Англія

Scrutinising power laws and Levy walks in Finance and elsewhere

29.03.2013, Пт 14:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Ірина Загладько ІФКС

Методи квантування тахійонних полів