Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
26.05.2014, Пн 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ЛНУ ім. І.Франка

Густина нулів статистичної суми, як кількісна характеристика фазового переходу

23.05.2014, Пт 14:00 Квантової статистики Андрій Швайка ІФКС

Вплив корельованого переносу на термоелектричні властивості сильноскорельованих електронних систем

22.05.2014, Чт 10:00 ІФКС Марків Б. ІФКС

Статистичний опис лінійних та нелінійних процесів у густих газах та рідинах методом нерівноважного статистичного оператора Зубарєва. (за матеріалами кандидатської дисертації)

16.05.2014, Пт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери в анізотропних середовищах

24.04.2014, Чт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Точні розв’язки для спінових моделей на відпалених мережах

17.04.2014, Чт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод, Юрій Головач, Мар'яна Красницька ІФКС

Конференція "МЕСО -39"

11.04.2014, Пт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери між площинами (огляд)

11.04.2014, Пт 14:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Бзовська І.С. ІФКС

Формування просторових структур у реакційно-дифузійних системах

4.04.2014, Пт 15:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Феник М. ІППММ ім. Я.С. Підстригача

Ультрарелятивістські рухи частки зі спіном у полі Керра (за мат. канд. дис.)

3.04.2014, Чт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Двовимірна модель Ізінга з далекосяжно скорельованим безладом

31.03.2014, Пн 17:00 Теорії модельних спінових систем Олеся Крупніцька ІФКС

Фрустрований ромбічний XXZ ланцюжок Гайзенберга у довільно орієнтованому зовнішньому магнітному полі

28.03.2014, Пт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ЛНУ ім. І.Франка

Критичні показники і розподіл нулів статистичної суми

26.03.2014, Ср 17:00 Теорії модельних спінових систем Олег Менчишин ІФКС

Спін-1/2 J1-J2 магнетик Гайзенберга на простій кубічній гратці. Критична температура

21.03.2014, Пт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Остап Калюжний ЛНУ і. І.Франка

Теоретичний опис та комп’ютерне моделювання метричних властивостей полімерного ланцюжка (ІІ)

21.03.2014, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Вплив типу квантового вимірювання на когерентність системи "кубіт+термостат" (на прикладі спін-бозонної моделі з розфазуванням)

17.03.2014, Пн 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Універсальні риси міфологічних мереж (огляд)

13.03.2014, Чт 16:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Гуменюк Й.А. ІФКС

Стохастичні моделі адсорбції в одновимірних системах

7.03.2014, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Граткові гази з каталітичними обмеженнями: точні результати на гратці Бете

26.02.2014, Ср 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Ґлєб Ошанін Університет Париж-VI

Survival of a lazy evasive prey: Modest effort, much success

21.02.2014, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Автокаталіз і зростання складності в моделі еволюції