Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Наукова майстерня «Фізика і біологія: міждисциплінарні підходи»

Наукова майстерня «Фізика і біологія: міждисциплінарні підходи»


Про Майстерню:

Переважна частина знакових наукових відкриттів останнього часу має міждисциплінарний характер. Взаємодія між науковими галузями включає багато рівнів – від прямого запозичення моделей і методів дослідження розвинутих в інших галузях до повної синергетики наукових підходів суміжних і віддалених областей і, в результаті – творення нової дисципліни.

Львівська Система Дослідників має за мету об’єднати у собі провідних фахівців широкого спектру наукових дисциплін і виступає в ролі науково-інформаційного простору для обміну дослідницькими результатами, формування міждисциплінарних наукових груп та потенційно створення спільного наукового продукту конкурентного в глобальному контексті та цікавого з точки зору потреб місцевої громади та міста.
Фізика, хімія, біологія та медицина є яскравим прикладом взаємно-суміжних дисциплін, які в поєднанні здатні формувати ефективні методи дослідження властивостей живої та неживої природи спрямовані на важливі проблеми охорони здоров’я та довкілля.

Метою цієї наукової майстерні, організованою за ініціативою членів Львівська Система Дослідників та дослідників Інститут фізики конденсованих систем НАН України є поглибити існуючі та започаткувати нові зв’язки між львівськими науковими дослідниками із цих областей знань та сприяти формуванню між ними тісніших мереж співпраці.

Крім цього, не менш важливим завданням цього заходу є поширення наявних знань серед студентського кола та молодих наукових дослідників. Очікується, що наукова майстерня матиме своє продовження у вигляді подальших подібних міждисциплінарних заходів із перспективою створення постійно діючого центру міждисциплінарних наукових досліджень.
Участь безкоштовна.

Зареєструватись як слухач Майстерні.

Вебсторінка Майстерні на сайті ЛСД.

Фейсбук подія Майстерні.

 

Програма Майстерні:

27 листопада,

Паркова аудиторія Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ, м.Львів, вул. Стрийська 29а

 

Головує Ігор Мриглод

14:00 – 14:10 – Ігор Мриглод (д.ф.-м.н, акад. НАН України, директор ІФКС НАН України). Вступне слово

                          Назар Трохимчук (ЛСД). Про Львівську Систему Дослідників

14:10 – 14:35 – Роман Лесик (д.фарм.н., ЛНМУ, кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії), Акцептори Міхаеля як об'єкти для пошуку нових лікарських засобів. Pro et Contra.

14:35 – 15:00 – Юрій Головач (д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, ІФКС НАН України), Складні системи - фізика поза фізикою (про деякі міждисциплінарні застосування статистичної фізики)

15:00 – 15:25 – Ростислав Стойка (д.біол.н., чл.-кор. НАН України, ІБК НАН України), Чи виправдана мода на наноматеріали: реалії, проблеми, перспективи.

                    15:25 – 15:40 – перерва на каву

Головує Ростислав Стойка

15:40 – 16:05 – Ростислав Білий (д.біол.н., ЛНМУ, кафедра гістології, цитології та ембріології),  Нейтрофільні гранулоцити крові та наночастинки: Любов, Ненависть та Імунна відповідь.

16:05 – 16:30 – Василь Сирватка (к.біол.н., ЛНУ, кафедра генетики та біотехнології), Властивості та застосування наночастинок аргентуму з різними композитними речовинами.

16:30 – 16:55 – Ярослав Ільницький (д.ф.-м.н, ІФКС НАН України). Декоровані наночастинки: агрегація, самоорганізовані фази і макромолекулярні мережі: застосування та особливості моделювання.

                    16:55 – 17:10 – перерва на каву

Головує Юрій Головач

17:10 – 17:35 – Андрій Бабський (д.біол.н., ЛНУ, кафедра біофізики та біоінформатики), Енергетичні, про- та антиоксидантні процеси як мішені дії потенційних хіміотерапевтичних препаратів.

17:35 – 18:00 – Марія Добко, Богдан Петришак (УКУ, лабораторія машинного навчання). Визначення рівня закупорення коронарних артерій на зображеннях комп'ютерної томографії за допомогою глибоких нейронних мереж.

18:00 – 18:25 – Леся Остап'юк, Василь Савчин, Тарас Малий, Анатолій Волошиновський (д.ф.-м.н. ЛНУ,кафедра експериментальної фізики), Люмінесценція - діагностика, візуалізація, терапія.

18:25 – 18:50 – Андрій Фечан (д.т.н., НУ "Львівська політехніка", кафедра програмного забезпечення), Застосування імпульсного світлодіодного освітлення в рослинництві.

 

28 листопада,

Паркова аудиторія Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ, м.Львів, вул. Стрийська 29а

 

Головує Ярослав Ільницький

14:00 – 14:25 – Олег Стасик (д.біол.н., ІБК НАН України, відділ сигнальних механізмів клітини), Метаболічна протипухлинна терапія на основі голодування за амінокислотами: PRO et CONTRA. 

14:25 – 14:50 – Андрій Трохимчук (д.ф.-м.н., ІФКС НАН України), Про роль електростатики у комп'ютерному моделюванні селективності та транспорту через іонні канали в біологічних мембранах.

14:50 – 15:15 – Тарас Пацаган (к.ф.-м.н., ІФКС НАН України). Стійкі до біологічного забруднення пористі мембрани із регульованим розмірами пор.

                    15:15 – 15:30 – перерва на каву

Головує Роман Лесик

15:30 – 15:55 – Андрій Баумкетнер (д.ф.-м.н., ІФКС НАН України). Моделювання процесів згортання та агрегації білків.

15:55 – 16:20 – Богдан Осташ (д.біол.н., ЛНУ, кафедра генетики та біоітехнології). Кодон як пристрій регуляції експресії генів: моделі дослідження.

16:20 – 16:45 – Олег Фаренюк (ІФКС НАН України, УКУ, факультет прикладних наук). Проста модель для дослідження властивостей еволюції онтогенезу.

                    16:45 – 17:00 – перерва на каву

Головує Андрій Бабський

17:00 – 17:25 – Олександр Заіченко (д.хім.н., НУ "Львівська політехніка", кафедра органічної хімії), Молекулярне конструювання функціональних поліамфіфілів та супрамолекулярних структур для біотехнології та медицини.

17:25 – 17:50 – Андрій Кузьмак (к.ф.-м.н., ЛНУ, кафедра теоретичної фізики), Теоретичний опис кінетики ферментативної реакції.

17:50 –  18:50 – Закриття майстерні, дискусія при каві