Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Почесні доктори / Анатолій Загородній

Анатолій Загородній


Загородній Анатолій ГлібовичРішенням Вченої ради ІФКС НАН України від 18 березня 2010 р. звання Doctor honoris causa присвоєно Анатолію Загородньому (Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ) за розробку статистичної теорії просторово-обмежених плазмово-молекулярних систем, побудову з перших принципів послідовної кінетичної теорії запорошеної плазми, тісну наукову співпрацю та активне сприяння в становленні нашого Інституту.

Народився 29 січня 1951 року у селищі Велика Багачка, що на Полтавщині. Наукова діяльність ученого тісно пов'язана з Інститутом теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, де він почав працювати в 1972 р., одразу ж після закінчення радіофізичного факультету Харківського держуніверситету і де пройшов шлях від стажиста-дослідника до завідувача відділу і директора.

Основні наукові праці стосуються загальних питань теорії кінетичних процесів, теорії турбулентної плазмі, теорії процесів перенесення у термоядерній плазмі. А.Г. Загородній (у співпраці з І.П. Якименком та Ю.Л. Клімонтовичем) розробив статистичну теорію просторово-обмежених плазмово-молекулярних систем і на її основі дослідив вплив взаємодії плазмової та молекулярної підсистем на електромагнітні флуктуації у таких системах. Розвинув теорію гальмівного випромінювання у плазмово-молекулярних системах, яка послідовно враховує всі можливі процеси розсіяння за участю заряджених частинок та молекул (у тому числі з урахуванням іонізації та рекомбінації), а також розсіяння електронів та молекул на колективних флуктуаціях. А.Г. Загороднім (спільно з О.Г. Ситенком) узагальнено теорію флуктуацій у стійкій стаціонарній плазмі на випадок турбулентної плазми з дифузійно-дрейфовими рухами рідинного типу. Знайдено динамічні форм-фактори такої плазми і виявлено їхні особливості, пов'язані з великомасштабними турбулентними рухами плазми. Запропоновано модель немарківської дифузії частинок у турбулентній плазмі, що дає змогу описувати насичення плазмових нестійкостей у граничних випадках слабкої і сильної турбулентності. Сформульовано кінетичні рівняння систем з немарківськими процесами релаксації. Розвинуто теорію електромагнітних флуктуацій у запорошеній плазмі з урахуванням флуктуацій заряду порошинок. Недавні роботи А. Г. Загороднього присвячено розробці послідовної кінетичної теорії запорошеної плазми на основі перших принципів статистичної механіки.

Поряд з науковою та педагогічною діяльністю А. Г. Загородній виконує великий обсяг науково-організаційної роботи як Головний учений секретар Національної академії наук України, директор інституту, член Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, голова спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій, член наукової ради Державного фонду фундаментальних досліджень, головний редактор «Українського фізичного журналу» та член редколегій і журналів «Condensed Matter Physics» (Львів) та «Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія» Фізико-математичні науки», заступник голови Наукової ради з проблеми «Фізика плазми і плазмова електроніка», є членом Міжнародного дорадчого комітету Міжнародного конгресу з фізики плазми – одного з найбільших світових наукових форумів з фізики плазми. Очолює роботу з підготовки Державної цільової науково-технічної програми з впровадження та використання ГРІД-технологій.